Комплексне рішення

для повного контролю над будь-яким АТП

Не дай пропасти жодній копійці!

На сьогоднішній день, Carrot Tracer – це єдине ефективне комплексне рішення, яке дозволяє практично повністю виключити вплив людини на процес витрат палива, моніторинг переміщення транспорту, а також оформлення транспортної документації. Завдяки гнучкій системі налаштувань вся інформація про переміщення транспорту, його показники на маршруті, а також основні фінансово-економічні показники роботи транспорту на підприємстві доступні в режимі on-line 24 години на добу.

Цей сервіс ідеально адаптований і підходить для підприємств вантажного, пасажирського та водного транспорту.

Про продукт
Модуль диспетчеризації та управлінського обліку

Сarrot Tracer «Модуль диспетчеризації та управлінського обліку» – це  комплексна програма, призначена для автоматизації виписки первинної документації (подорожніх листів) в режимі on-line, оптимізації роботи співробітників диспетчерської служби підприємства та працівників бухгалтерії (ведення одержаних коштів за надані послуги по перевезенню, облік і контроль автотранспортних показників та формування зведених вихідних даних за показниками введених в подорожні листи та багато іншого).

Головними перевагами програми є зручність, гнучкість та багаторівневий доступ.

 

Модуль фінансово-аналітичної звітності

Сarrot Tracer «Модуль фінансово-аналітичної звітності» – це комплексна програма, яка надає можливість формувати фінансово-аналітичну інформацію про роботу автотранспорту на підприємстві.

Модуль обліку та контролю витрат палива

Сarrot Tracer  «Модуль обліку та контролю витрат палива» – контролює надходження та витрати всього палива в on-line режимі, а також формує звітність, як для бухгалтерії підприємства, так і по контрагентам.

Модуль Сarrot Tracer  «Модуль обліку та контролю витрат палива» – це гнучке рішення, яке може бути модифіковане або розширене відповідно до змін в роботі вашого підприємства. Програмне забезпечення дозволяє здійснювати всі операції з лімітування заправки відповідальній особі клієнта самостійно, без участі спеціалістів компанії Сarrot, а також організовувати багаторівневий доступ до даних для різних типів користувачів.

Модуль GPS-моніторингу

Сarrot Tracer «Модуль GPS-моніторингу» – це ефективний GPS-моніторинг транспорту, що включає комплексну аналітику та звітність.

Система супутникового GPS-моніторингу спрямована на дистанційний контроль і оперативне управління рухомими об’єктами різного призначення  в режимі реального часу. Система ідеально адаптована для автоматизації транспортних підприємств, вантажного, пасажирського та водного транспорту, сільськогосподарської техніки і рухомого складу кар’єрів.

Встанови повний контроль над своїм атп
Оперативно
Гнучко
Просто
Недорого
Контроль
Прайс
Модуль обліку та контролю витрат палива
Модуль диспетчеризації та управлінського обліку
грн/мес
300
Модуль GPS - моніторингу
Модуль диспетчеризації та управлінського обліку
грн/мес
300
Модуль фінансово-аналітичної звітності
Модуль диспетчеризації та управлінського обліку
грн/мес
400
Повний комплекс з усiх модулiв
грн/мес
500
Модуль диспетчеризації та управлінського обліку

Індивідуальні умови співробітництва з кожним клієнтом, творчий підхід до виконання поставлених завдань, вміння знаходити нестандартні рішення – запорука того, що наші послуги будуть для вас зручними й принесуть максимальний прибуток.

 

 • подорожні листи
 • шини
 • ЗП водiям
 • ремонти
 • реєстрація ПЛ
 • звіти
 • справка
 • налаштування

Основні функціональні можливості програми Сarrot Tracer «Модуль диспетчеризації та управлінського обліку»:

 • Відкриття (оформлення), закриття  та обробка подорожніх листів в on-line режимі.
 • Розрахунок нормативного и фактичного споживання палива (фактичний залишок палива формується за даними датчика обліку палива).
 • Реєстр подорожніх листів.  Реєстр подорожніх листів з можливістю коригування даних.
 • Ремонти. Формування та систематизація інформації про будь-які ремонти автотранспорту на підприємстві з можливістю бачити карточку ремонтів (запчастин) автомобіля.
 • Шини. Формування й систематизація інформації про знос шин, пробіг і дату їх встановлення, а також вести склад по шинам.
 • Ведення нормативно-довідкової  інформації передбачає можливість внесення необхідної інформації про автомобіль, водіїв, нормативні витрати палива, режим роботи та багато іншого.
 • Звіти про роботу автомобілів, водіїв, по маршрутам, витратам палива, пробігу і т.д. за різний проміжок часу з завантаженням даних у формат Excel и PDF

 

Модуль фінансово-аналітичної звітності

Система Сarrot Tracer «Модуль фінансово-аналітичної звітності» — дозволяє аналізувати ефективність роботи підприємства за різний проміжок часу і за багатьма параметрами (надходження грошових коштів, ефективність роботи автомобілів, розрахунок заробітної плати водіям, фінансова звітність).

 • надходження
 • база клієнтів
 • ЗП водіям
 • ефективність
 • звіти
 • налаштування
 • аналітика
 • справка

Основні функціональні можливості Сarrot Tracer «Модуль фінансово-аналітичної звітності»:

 • Надходження грошових коштів.
 • Реєстр клієнтів. Формування кінцевого сальдо по замовникам за надані транспортні послуги.
 • Розрахунок заробітної плати водіям. Формування звіту по заробітній платі водіїв з урахуванням перевитрат або економії палива, а також включаючи коригування по штрафам, преміям та ремонту автомобілів, виконаних водіями.
 • Ефективність роботи автомобілів за різний проміжок часу із завантаженням даних у форматі Excel і PDF. Дозволяє проаналізувати ефективність роботи автотранспортного засобу на підприємстві.
 • Ефективність використання автомобілів. Дозволяє проаналізувати ефективність використання транспортного засобу на підприємстві у розрізі робочих і неробочих днів, простоїв, ремонтів й середньої кількості поїздок за будь-який період.
 • Результати роботи автомобілів за показником економії/перевитрат палива. Дозволяє проаналізувати роботу транспортних засобів на підприємстві за витратами палива.
 • Оборотно-сальдова відомість (загальна і по дням) за різний період часу  із завантаженням даних у форматі Excel і PDF.  Дозволяє проаналізувати оборот грошових коштів за різний період часу.
 • Фінансова звітність за різний період часу  із завантаженням даних у форматі Excel і PDF.  Формує фінансовий звіт про роботу транспортного підприємства в розрізі витрат і доходів від наданих транспортних послуг.
Модуль обліку та контролю витрат палива

Модуль  Сarrot Tracer  «Модуль обліку та контролю витрат палива»  складається з двох частин: GSM-контролера (вартість 750 USD за курсом НБУ, без врахування ємкості для палива), який встановлюється на паливну колонку, й програми керування.  Зв’язок контролера й програми керування здійснюється по GSM-каналу.

 • колонки
 • картки
 • звіт палива
 • заправки
 • склад палива
 • звіт по авто
 • налаштування
 • звіт складу

Основні функціональні можливості Сarrot Tracer  «Модуль обліку та контролю витрат палива»:

 • Група колонок. Можливість підключення і контролю необмеженої кількості паливних колонок.
 • Картки. Система ідентифікації водія, транспорту і підприємства.
 • Ліміти. Встановлюються обмеження витрат палива на добу, тиждень або місяць для кожного автомобіля чи підприємства (разове обмеження, безліміт, встановлення будь-якого інтервалу обмеження з циклом і без циклу).
 • Заправки. Дозволяє контролювати фактичне попадання палива в бак автомобіля.
 • Склад палива. Система контролю надходження і витрат палива, вартості й залишків палива в режимі on-line.
 • Налаштування. Налаштування будь-яких параметрів, в тому числі: назва підприємства, номер машини, модель і тип автомобіля, об’єм паливного баку та багато іншого.
 • Звіт по машинам. Формує звіт по заправленим машинам і підприємствам (кількість літрів, заправок і т.д.).
 • Звіт по видачі палива. Формує звіт по виданому паливу (група паливних колонок (одна паливна колонка), автомобіль, підприємство, ціна палива і т.д.).
 • Звіт по складу. Формує звіт про надходження та витрати палива, а також залишки палива в паливній колонці.

Формування перерахованих звітів можливе в будь-якому форматі: Excel, PDF, HTNL и MS Word.

Модуль GPS-моніторингу

Система Сarrot Tracer «Модуль GPS-моніторингу» суттєво полегшує роботу диспетчера підприємства, знижує вплив людського фактору на облік пального, дозволяє отримувати повну інформацію про стан палива в баку, проводити розрахунок заправленого/використаного (злитого) палива, а також визначає витрати палива, як розрахункові (норма витрат на кілометраж), так і реальні (данні бака на кілометраж).

 • маршрут
 • пробіг
 • зупинки
 • звіти
 • зливи
 • налаштування
 • час
 • заправки
 • прискорення

Інтеграція системи Сarrot Tracer «Модуль GPS-моніторингу» дозволяє в режимі оn-line  отримати доступ до наступної інформації:

 • Моніторинг об’єктів:
  • Місцезнаходження;
  • Зупинки;
  • Маршрути
  • Пробіг;
  • Вихід машини в рейс і т.д.
 • Облік витрат палива, що дозволяє в будь-який час контролювати:
  • Рівень палива в баку;
  • Об’єм заправок;
  • Зливи пального;
  • Витрати пального за фактичними та нормативними показниками та багато іншого.
 • Контроль вантажного відсіку (тоннажу).
 • Облік робочої зміни водіїв:
  • Тривалість робочої зміни;
  • Зміни і рейси водіїв.
 • Гнучка система звітів.